Výroba

  • Služby
  • Vytlačování a následné opracování plastového profilu

Vytlačování plastů

Extruindustrie – Extruze plastů

Vytlačování plastových hmot (extruze) je náročné na technickou přesnost a pečlivost. Jak zajišťujeme kvalitu zpracování zpracovávaných plastových hmot? Naše výrobní zařízení využívají jak jednošnekové, tak i dvoušnekové extrudéry. Menší profily obvykle zpracováváme s pomocí jednošnekového extrudéru. Dvojšnekové extrudéry jsou využívány v okamžiku, kdy je třeba zpracovat velké množství materiálu v poměrně krátké době.

Jsme vnímaví k požadavkům jednotlivých zákazníků. Na výběr dáváme z různých typů plastů, které jsou kombinovány v profilu. Mohou to být kombinace různých barev, tvrdých a měkkých materiálů a transparentních a neprůhledných materiálů. Výsledkem jsou jedinečné profily.

Přímo pro tento účel používáme multiextruzní linku, na které můžeme produkovat plastové profily zcela výjimečného charakteru.

Obrábění plastového profilu

Rozřezávání plastového profilu kotoučovou pilou

Profesionální výroba plastového profilu v sobě zahrnuje mnohem víc, než jenom proces vytlačování. Abychom získali konečný produkt, je třeba plastový profil ještě dále opracovat. K dispozici k tomu máme celou řadu nezbytných zařízení a nástrojů.

Mezi základní výrobní kroky, které následují po vytlačení plastového profilu, patří: vrtání, frézování, řezání, lepení, leštění, ražení, děrování, soustružení, řezání a jiné. Konkrétní metoda opracování závisí na vašich požadavcích a účelu konkrétního profilu.